Bebek İsimleri

 • AÇANGÜL Açılan gül çiçeği
 • AÇILAY Ay’ın şekilleri, yansıması
 • ADAL Ün kazan
 • AFET Ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın
 • AĞÇA Temiz, saf
 • AHENK Uyum
 • AHSEN Çok güzel, olağanüstü güzel
 • AHU Ceylan, karaca
 • AHUSE Coşkulu güzellik
 • AJLAN Hızlı, çabuk, telaşlı
 • AKASYA Güzel kokulu bir süs bitkisi
 • AKEL Eli uğurlu anlamında
 • AKGÜN Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı gün
 • AKSU Anadolu’da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı
 • AKŞİN Beyaz tenli kadın
 • AKTAN Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan
 • ALA Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş
 • ALÇİN Kızıl renkli küçük bir kuş
 • ALEDA Nazlı, kaprisli
 • ALEV Yanan cisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelime
 • ALEYNA Bizim üzerimize olsun
 • ALGIN Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun
 • ALIM Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni
 • ALKIM Gökkuşağı
 • ALPİKE Kahraman kraliçe
 • ALTIN Yüksek değerli bir maden
 • ALYA Yüksek yer, yükseklik, gök
 • ANDAÇ Anılar, hatıralar
 • ANIL Başkaları tarafından sözün edilsin
 • ANKA Kaf Dağı’nda bulunduğu söylenen masal kuşu
 • ARIN Arı, katışıksız, temiz, kirden uzak
 • ARKIN Yavaş, ağır, sakin
 • ARMAĞAN Hediye, ödül
 • ARMİNA Emine, korkusuz, yürekli
 • ARNİSA Çok namuslu kadın
 • ARSEN Kurtuluş, özgürlük
 • ARSU Su kadar berrak
 • ARSUN Yüreğindeki temizliği yansıtan
 • ARYA Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı
 • ARZU Herhangi bir şey için duyulan aşırı istek
 • ASALBİKE Gerçek hanım, gerçek güzel
 • ASEL Bal, Cennetteki dört sudan biri
 • ASENA Dişi kurt, güzel kız
 • ASLI Kökeni anlamında; Kerem ile Aslı öyküsündeki kadın kahraman
 • ASLIHAN ASLI+HAN=soyu han
 • ASLIM Özü geçmişe ait
 • ASU Azgın, huysuz
 • ASUDE Rahat, huzur içinde olan
 • ASUELA Ela gözlü yaramaz
 • ASUMAN Gökyüzü
 • ASYA Dünyanın en büyük kıtası
 • AŞKIN Aşmış, ileri
 • AYBEN Ben ayım anlamında
 • AYBİKE Ay gibi güzel kız
 • AYBİRGEN Ayveren
 • AYÇA Yay biçimindeki ay
 • AYÇİÇEK Günçiçek
 • AYDA Dere kıyılarında yetişen bir bitki
 • AYDAN Güzelliğini aydan almış,ay gibi parlak ve güzel
 • AYDENİZ Hem ay, hem de deniz
 • AYDONAT Işık donat, parlaklık donat anlamında
 • AYEVİ Ay çevresinde oluşan ışık çemberi
 • AYGEN Gönül arkadaşı
 • AYGÜN Hem ay, hem gün
 • AYKAL Ay gibi parlak ve ışıklı kal
 • AYKIZ Ay+Kız
 • AYKUT Kutlu ay, uğurlu ay
 • AYLA Bazı yıldızların ve ayın etrafındaki ışık çemberi
 • AYLİN AYLA ile aynı anlamdadır
 • AYSAR Ayın evrelerine göre huyu değişen kimse
 • AYSIN Sen aysın, ay kadar güzelsin
 • AYSU Ay ve su gibi güzel
 • AYŞE Rahat ve huzur içinde yaşayan
 • AYŞEGÜL Ayşe+Gül
 • AYŞENUR Ayşe+Nur
 • AYŞIL Ay ışığı
 • AZRA Üstünde hiç yürünmemiş kum; Yeni yetme kız
 • ACAR Atılgan,çevik, Gürcü soyundan
 • ACUN Evren, kainat
 • ABDULLAH Allahın kulu
 • ADAL Ün kazan
 • ADAR Uygur metinlerinde geçen bir Türk adı; olgunluk, erginlik; omuzdaş
 • ADNAN İnsanlardan üstün olan; Vatan tutmak; Cennetin orta yerinin adı
 • ADSAY Moğol hakanlarından biri (Ölümü 1434)
 • AFŞİN Zırh,silah; Sultan Alparslan’ın komutanlarından biri
 • AHSEN En güzel
 • AKAL Beyaz ve kırmızı
 • AKAN Akmakta olan
 • AKANAY Akıp giden ay
 • AKARSU Sürekli akıp giden su
 • AKDORA Karlı dağın doruk noktası
 • AKEL Eli uğurlu anlamında
 • AKIN Düşman topraklarına yapılan saldırı. Birşeyin ardıarkası kesilmeyen geliş durumunda olması
 • AKINALP Savaşan yiğit kişi
 • AKGİRAY Temiz ve yaraşır
 • AKGÜN Parlak gün, uğurlu gün
 • AKSOY Temizsoy, paksoy; Uğurlu soy, kutlu soy
 • AKSU Kayalardan sızan tatlı ve duru su. Anadolu’da birçok akarsu ve yer adı.
 • AKTAN Ak renkli tan, kutlu tan, uğurlu tan
 • AKTUĞ Beyaz renkli tuğ; Kutlu tuğ, uğurlu tuğ
 • ALANER Alan eri, meydan yiğidi
 • ALATAN Güneşin doğuşundan önceki vakit
 • ALATUĞ Alaca renkli tuğ
 • ALAZ Yanan bir şeyin yayılan alevi
 • ALDENİZ Kızıldeniz, al renkli deniz
 • ALDOĞAN Al renkli doğan kuşu
 • ALEMDAR Sancak ya da bayrak taşıyan
 • ALGAN Kentleri, ülkeleri ele geçiren, alan
 • ALGÜN Kızıl gün; kızıl renkli güneş
 • ALİ Yüksek,büyük
 • ALİCAN Ali+Can üstün yaradılışlı yüce kişi
 • ALİHAN Ali+Han
 • ALİNUR Ali+Nur
 • ALİZE Bir rüzgar adı
 • ALKAN Al renkli kan, temiz kan
 • ALKANALP Al kanlı yiğit
 • ALKIM Gökkuşağı
 • ALKOR Al renk almış kor ateş
 • ALP Büyük işler başaran; yiğit
 • ALPAY Cesur, ay gibi parlak, yiğit
 • ALPER Yiğit er
 • ALPEREN Ermiş yiğit, ermiş kahraman
 • ALPERGİN Yiğit ve olgun, ermiş
 • ALTAN Hakan’lara verilen san, güneişn doğarken ufka yaydığı kızıl renk
 • ALTUNA Tuna ırmağının gün batarken aldığı durum için Osmanlılar’ın verdiği ad.
 • AMİL Etken, etmen
 • ANDAÇ Anılar, hatıralar
 • ANGIN Ünlü, tanınmış
 • ANIL “Başkaları tarafından sözün edilsin”, sakin, yavaş, ağır
 • ARAS Bir ırmak adı
 • ARDA Meriç ırmağının bir kolu; Sonra gelen; İşaret olarak yere dikilen nişan değneği
 • ARDAHAN Arda+HAN; Doğu Anadolu’da bir ilimiz
 • ARDIÇ Yemişleri ilaç olarak kullanılan ağaç
 • ARCEM Ar+Cem (Namuslu, arlı hükümdar, padişah)
 • ARGUN Gizli, saklı, arınmış. Kamıştan yapılmış bir çalgı; Vahşi hayvan
 • ARIN Arınmak eyleminden arın; sade ol
 • ARKAY Yükselmek, göğe doğru çıkmak. Her yana çıkık durmak
 • ARKIN Yavaş, ağır, sakin
 • ARMAĞAN Ödül
 • ARMAN Kutsal rüya, ermek istenilen şey, arzu
 • ARSUN Yüreğindeki temizliği yansıtan
 • ASLAN Güçlü ve yırtıcı bir hayvan. Gürbüz ve yiğit kişi
 • AŞKIN Aşmış, ileri
 • ATA Dede ve büyükbabalardan herbiri
 • ATABEK Selçuklularda şehzadelerin eğitimcisi
 • ATAHAN Soyu hükümdarlardan gelen
 • ATAÇ Atalardan gelen
 • ATALAY Ünlü, soylu, tanınmış
 • ATANER Baban, atan, soyun yiğit anlamında
 • ATAOL Yüce bir insan ol
 • ATASAGUN Doktor, hekim
 • ATASOY Ecdadı soylu
 • ATEŞ Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla ortaya çıkan ısı ve ışık
 • ATİK Çabuk davranan, çevik
 • ATIL Bir amaca doğru hızla ilerleme (A harfi uzatılarak okunmalıdır, aksi halde atıl durağan anlamına gelir)
 • ATILAY İleri atılan
 • ATILGAN Girişken, hevesli
 • ATİLLA Hun hükümdarı (Attila olarak yazılan şekli de türkçedir.)
 • AYAZ Hava ve gece için soğuk
 • AYBARS Ay gibi parlak, pars gibi çevik ve güçlü. Hun Hükümdarı Atilla’nın amcası
 • AYBERK Güçlü ışığı olan ay
 • AYDEMİR Yüzü kavisli bir çeşit keser
 • AYDOĞA Ay doğsun anlamında
 • AYDONAT Işık donat, parlaklık donat anlamında
 • AYERDEM Ay+Erdem
 • AYGEN Dost, gönüldeş
 • AYKUT Kutlu ay, uğurlu ay
 • AYTAÇ Ay+Taç
 • AYTAN Ay+Tan
 • AYTAŞ Ay gibi parlak ve sert
 • AYTEK Ay+Tek
 • AYTUĞ Ay gibi parlak tuğ
 • AYVAZ Savaş gemilerinde cerrah yamağı
 • AZAD Özgür, kurtulmuş, başına buyruk anlamında
 • AZER Ateş
Milupa Uzmanları Yanıtlıyor
Milupa Uzmanları Yanıtlıyor